24. 05. 2011

ZOOVER best hotel 2011

Dovolujeme si s radostí oznámit našim klientům, že jsme získali ocenění za rok 2011 „ ZOOVER best hotel in Královehradecký kraj“.

Cena ZOOVER se uděluje na základě recenzí klientů a jejich hodnocení spokojenosti s jednotlivými aspekty ubytovacího zařízení.