17. 05. 2011

hotel basen 26°C

Hotel basen odkryty (otwarty dla naszych gości bezplatnie) ma przyjemna 26 ° C … :)